ฟาร์มหมู CP

 

ฟาร์มหมู CP

 

 

ก้าวเข้าสู่ ฟาร์มหมู CP: เปิดโลกมาตรฐานการเลี้ยงหมูยุคใหม่ สะอาด ปลอดภัย อร่อยอย่างยั่งยืน

ฟาร์มหมู CP ปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื้อหมูถือเป็นโปรตีนหลักของคนไทย แต่หลายคนอาจมีความกังวลเรื่องมาตรฐานการเลี้ยงหมู ซึ่งฟาร์มหมู CP หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงข้อกังวลนี้เป็นอย่างดี บทความนี้จะพาคุณก้าวเข้าสู่ฟาร์มหมู CP เจาะลึกกระบวนการเลี้ยงหมูแบบครบวงจร ตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงโต๊ะอาหาร

 

ระบบ Biosecurity: ขั้นตอนเข้มงวด ป้องกันโรค ปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นฟาร์มหมู CP

ความปลอดภัยของหมูและผู้บริโภคคือหัวใจสำคัญฟาร์มหมู CPจึงให้ความสำคัญกับระบบ Biosecurity อย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่

ทำเลฟาร์ม: เลือกพื้นที่ห่างไกลชุมชน ลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากภายนอก

ระบบกั้นคุมโรค: ใช้ระบบฟาร์มปิด ควบคุมการเข้าออกของคน สัตว์ ยานพาหนะ ติดตั้งตาข่ายป้องกันแมลง นก หนู

การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ: ทำความสะอาดโรงเรือน หมู่กรง อุปกรณ์ อย่างสม่ำเสมอ ฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมีที่ปลอดภัย

 

เทคโนโลยีล้ำสมัย: ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด แม่นยำ

ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงดูหมูอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อม: ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง อากาศภายในโรงเรือนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ระบบให้อาหารน้ำอัตโนมัติ: ให้ปริมาณอาหารและน้ำที่แม่นยำตามความต้องการของหมูแต่ละช่วงวัย

ระบบติดตามสุขภาพ: ใช้เทคโนโลยี AI ติดตามพฤติกรรม สุขภาพของหมูแบบเรียลไทม์ เพื่อคัดแยกหมูป่วย

 

มาตรฐานอาหาร: เน้นคุณภาพ ปลอดภัย ปราศจากสารเร่งเนื้อ

ใส่ใจคุณภาพอาหารของหมูเป็นพิเศษ เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพเนื้อที่ส่งถึงผู้บริโภค

สูตรอาหารเฉพาะ: นักโภชนาการคิดค้นสูตรอาหารที่ครบถ้วนสมดุลตามความต้องการของหมูแต่ละช่วงวัย

วัตถุดิบคุณภาพ: ใช้เฉพาะวัตถุดิบที่ปลอดภัย ปราศจากสารแต่งสี สารเร่งเนื้อ ยาปฏิชีวนะ

การผลิตอาหารสัตว์เอง: ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทาง โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์เอง

 

สวัสดิภาพสัตว์: มุ่งเน้นการเลี้ยงดูแบบเคารพชีวิต

ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพสัตว์ เลี้ยงดูหมูในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ลดความเครียด

พื้นที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาง: จัดพื้นที่อยู่อาศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของหมูแต่ละช่วงวัย

อุปกรณ์เสริมสร้างพฤติกรรม: มีอุปกรณ์ให้หมูได้กัดแทะ ขุดคุ้ย เล่น ตามสัญชาตญาณ

 

จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร: เส้นทางแห่งความปลอดภัย

มีระบบการขนส่งสัตว์ที่ปลอดภัย ลดความเครียดของหมู

รถขนส่งสัตว์ควบคุมอุณหภูมิ: ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ภายในรถให้เหมาะสมกับสัตว์

การดูแลระหว่างการขนส่ง: มีสัตวแพทย์คอยดูแลสัตว์ตลอดเส้นทาง